Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr.Öğr.Üyesi TAHA YAŞAR MANAV

Ana Bilim Dalı Başkanı

Uzm.Dt.

(344) 300-3882

tahayasarmanav

Dr.Öğr.Üyesi AYŞE KARABAŞ

Dr.öğr.üyesi

(000) 000-4938

(000) 000-4938

aysekarabas