Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr.Öğr.Üyesi TAHA YAŞAR MANAV

Ana Bilim Dalı Başkanı

Uzm.Dt.

(344) 300-3882

tahayasarmanav