Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN KESİCİ

Dr. Öğr. Üyesi

( ) 300-3884

( ) 300-3884

hkesici

Dr.Öğr.Üyesi EDA ÇETİN ÖZDEMİR

Anabilim Dalı Başkanı

(344) 300-3895

(344) 300-3895

edaozdemir

Dr.Öğr.Üyesi MERAL UZUNKAYA

Dr. Öğr. Üyesi

(344) 300-3824

meraluzunkaya