KSÜ Logo

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

ETİK DEĞERLERİMİZ

Zarar vermeme ilkesi ile potansiyel tehlikeleri hızlıca saptayarak riskleri engelleme ve olabildiğince gidermek.

Özerklik ilkesine uyarak kişiye tanınan, kendi yaşamı üzerinde belirleyici olabilme hakkının kullanılabilir alanını oluşturmak.

Yarar sağlama ilkesini gözeterek gereksiz tedavilerden kaçınmak ve mümkün olan en kısa zamanda en yüksek seviyede yarar sağlamak.

Gizlilik ilkesi kurallarına riayet ederek hasta ile ilgili edinilen bilgileri saklamak ve mahremiyete önem vermek

Ayrımcılıktan kaçınıp, tüm hastalara eşit davranma bilinciyle hareket etmek.

Mesleki dayanışma sağlayarak ve meslektaşlar arasında saygıyı arttırarak hekimlerimiz için huzurlu bir çalışma hayatı meydana getirmek.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı